Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej http://respiramask.pl/

Administrator danych osobowych:

PITERPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jaworznie (ul. Czesława Miłosza 19, 43-600 Jaworzno) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000574994, NIP 222-089-96-30, REGON 362464650.

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest pod adresem e-mail: odo@piterparts.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.

Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej RODO); Ustawa
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000 z późn. zm.).

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku zapisu do newslettera, komentowania artykułu na blogu czy kontaktu z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Gwarantujemy, że dane każdego Użytkownika http://respiramask.pl/ pozostaną bezpieczne, poufne i nie zostaną przekazane jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowaniem).

Podanie danych osobowych przez Użytkownika http://respiramask.pl/ jest dobrowolne, może jednak okazać się konieczne do realizacji określonych celów, w tym:

 • pozostawienia komentarza pod artykułem,
 • przesyłania Newslettera,
 • kontaktu z Administratorem.

KOMENTARZE

Dane podane przy dodaniu na naszym blogu komentarza do artykułu (adres e-mail oraz podpis – imię, pseudonim) są przechowywane na serwerze w WordPressie. Dane te nie zostaną wykorzystywane
w celach marketingowych. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania komentarzy na http://respiramask.pl/ lub do momentu prośby o usunięcie komentarza, co w konsekwencji wpłynie również na usunięcie danych Użytkownika z bazy.

W przypadku komentarza Użytkownik każdorazowo jest proszony o wyrażenie zgody na jego publikację,
a co za tym idzie na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

NEWSLETTER

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach (np. marketingowych) i przesyłania informacji o produktach i aktualnościach na http://respiramask.pl/ w formie newslettera, to Twoje dane będą wykorzystywane jedynie do wysyłania przez nas e-maili informacyjnych. Dane te przechowywane będą w systemie mailingowym w witrynie WordPress. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

W celu przesyłania Newslettera niezbędna jest zgoda Użytkownika, którą w dowolnym momencie można cofnąć. Cofnięcie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Administratorem lub kliknięcie linka, dołączonego do każdej wiadomości email przesyłanej w formie Newslettera.

Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – realizacja usługi Newsletter na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika

KONTAKT

Użytkownik http://respiramask.pl/ kontaktujący się z nami poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora przekazuje swój adres mailowy lub numer telefonu jako adres nadawcy wiadomości. Dodatkowo w treści przesłanej wiadomości mogą pojawić się inne dane osobowe. W takim przypadku podane dane nie zostaną wykorzystane do zapisu na newsletter. Wyjątkiem jest sytuacja, że dane mogą być wykorzystane w celach marketingowych, jeżeli tego będzie wymagała odpowiedź na zapytanie Użytkownika.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 • kontakt ze strony Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • archiwizacja korespondencji na potrzeby wewnętrzne – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami Użytkowników)

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik http://respiramask.pl/ ma prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka była wyrażana.

Użytkownikowi http://respiramask.pl/, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

COOKIES

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania http://respiramask.pl/ oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej (np. smartfonie, tablecie, komputerze), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszej wizyty na http://respiramask.pl/ wyświetla się informacja o stosowaniu przez nas plików cookies wraz
z pytaniem o zgodę na ich wykorzystywanie. Użytkownik witryny ma możliwość ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki, może również dokonać zmian lub je usunąć (wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z http://respiramask.pl/).

PLIKI COOKIES  – PODMIOTY TRZECIE

Nasza strona internetowa korzysta z rozwiązań dostarczanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Poniżej opisujemy procedury ich zastosowania.

Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – wykorzystujemy pliki cookies do analizy i statystyk naszej witryny, takich jak czas spędzony na stronie, liczba odwiedzających, wizyty na podstronach czy rodzaj systemu operacyjnego lub przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tworzenie statystyk i ich analiza w celu optymalizacji strony internetowej

Polityka prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Specyfikacja techniczna przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Wtyczka do przeglądarki, blokująca zbieranie przez pliki cookies Google danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej przez Google oraz przetwarzania tych danych przez Google:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Facebook Pixel. Narzędzie marketingowe w formie reklamy, dostępne w ramach serwisu Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). W ramach mechanizmu ustawień plików cookies Użytkownik może zdecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie
z Facebook Pixel, czy nie.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – marketing własny produktów lub usług.

W celu skorzystania z tej formy marketingu niezbędna jest zgoda Użytkownika, którą w dowolnym momencie można cofnąć. Cofnięcie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Administratorem.

Portale społecznościowe. Zapewniamy Użytkownikom możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak subskrypcja profilu społecznościowego, udostępnianie treści w serwisach społecznościowych czy odtwarzanie nagrań na blogu. Korzystanie z tych funkcjonalności wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych:

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube (pliki cookies Google LLC)

Cel i zakres zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez powyższe portale, prawa w tym zakresie oraz możliwość konfiguracji ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkowników zostały określone w politykach prywatności poszczególnych usługodawców.

W celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu danych osobowych wymaganego w oparciu o przepisy Unii Europejskiej powyższe podmioty (z siedzibami i infrastrukturą techniczną w Stanach Zjednoczonych) należą do programu EU-US-Privacy Shield (w ramach Umowy o tarczy prywatności).

Logi serwera. Korzystanie z http://respiramask.pl/ związane jest z przesyłaniem zapytań do serwera strony, gdzie następnie są zapisywane i przechowywane w logach serwera. Logi te obejmują np. adres IP, system operacyjny i informacje o przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik, datę i czas serwera.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.